Stacks Image 420
De Stichting Marinus Fuit

Eind 2009 is in Haarlem de Stichting Marinus Fuit opgericht. De stichting heeft tot doel om de kunst van Marinus Fuit te promoten en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Daarnaast zal de Stichting zich beijveren voor het behoud van het werk van de kunstenaar door middel van inventarisatie, selectie, conservering en het documenteren van de collectie. De Stichting zet zich voorts in voor het verzorgen van publicaties over Marinus Fuit en zijn werk en stimuleert verkoop en bruikleen.
Het bestuur van de Stichting Marinus Fuit wordt gevormd door familie van de kunstenaar, Marlène Fuit en Edwin Kossen en door kunstliefhebbers Erik Somers(historicus) en voorzitter Pieter Heiliegers (burgemeester), alsmede Aart van der Kuijl (kunsthistoricus & tentoonstellingsmaker). Tot 2010 was wijlen Frans Duister (kunstcriticus) bestuurslid van de stichting.

Correspondentieadres
:

Stichting Marinus Fuit
Stuurmankade 72-74
1019 KR Amsterdam

KvK: 34360579
Rabo bankrekeningnummer:
NL25RABO0155280600

Email: info@marinusfuit.nl
Stacks Image 422