Stacks Image 420
De Stichting Marinus Fuit

Eind 2009 is in Haarlem de Stichting Marinus Fuit opgericht. De stichting heeft tot doel om de kunst van Marinus Fuit te promoten en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Daarnaast zal de Stichting zich beijveren voor het behoud van het werk van de kunstenaar door middel van inventarisatie, selectie, conservering en het documenteren van de collectie. De Stichting zet zich voorts in voor het verzorgen van publicaties over Marinus Fuit en zijn werk en stimuleert verkoop en bruikleen.
Het bestuur van de Stichting Marinus Fuit wordt gevormd door kunstliefhebbers en bewonderaars van het werk van Marinus Fuit: voorzitter Pieter Heiliegers (burgemeester), Edwin Kossen, Aart van der Kuijl (kunsthistoricus & tentoonstellingsmaker), Erik Somers (cultuurhistoricus) en Alexander de Bruin (kunsthistoricus en conservator).

Oud-bestuurleden: Frans Duister +,(kunstcriticus), 2009-2010 Marlène Fuit, (familielid), 2009-2018

Correspondentieadres
:

Stichting Marinus Fuit
Stuurmankade 72-74
1019 KR Amsterdam

KvK: 34360579
Rabo bankrekeningnummer:
NL25RABO0155280600

Email: info@marinusfuit.nl
Stacks Image 422