Over Marinus Fuit

Stacks Image 217
De schilderijen van Marinus Fuit (Koog aan de Zaan, 1934) tonen een vervreemde wereld.
Het zijn voorstellingen die uit verschillende, altijd aan de werkelijkheid ontleende, elementen worden opgebouwd.
De vormen zijn herkenbaar - flatgebouwen, trappen, een tram, een paaltje - en worden minutieus uitgevoerd in grote composities met strenge vormen en heldere, overwegend primaire kleuren. Het werk verwijst duidelijk naar de zichtbare wereld om ons heen, ondanks sterke abstraheringen.
Langzamerhand verdwenen de mensen uit zijn werk en bepalen alleen de objecten het beeld. De horizon en het perspectief vervullen daarin een bijzondere rol.
Zijn werk suggereert vaak een onbegrensde ruimte. Het is de neerslag van existentiële ervaringen met metafysische reikwijdte. Menselijke aanwezigheid doet zich slechts vermoeden.

Fuit volgde een opleiding tot lithograaf aan de Amsterdamse Grafische School. Als schilder en tekenaar droeg hij in belangrijke mate bij aan de nieuwe ontwikkelingen in de figuratieve kunst. In 1967 had hij zijn eerste solo-expositie in Amsterdam waarna vele tentoonstellingen door heel Nederland volgden. Marinus Fuit woont en werkt in Haarlem.

Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in de figuratieve kunst is Marinus Fuit in 2011 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Een selectie uit zijn bekroningsoeuvre:

Jeanne Oosting Prijs 2007, Jannie Sipkesprijs 2003, Jacob Hartogprijs 2002, Materiaalprijs "De Nieuwe Haagse Salon" 1988, Jacob Hartogprijs 1979, "Europa-prijs Schilderkunst van de stad Oostende" (bronzen medailles) 1971/'73/ '78
Met deze publicatie wordt eer gedaan aan een belangrijk Nederlands kunstenaar, schrijft conservator van de provincie Noord-Holland, Gerrit Bosch, in het voorwoord van het boek Marinus Fuit. In de door uitgeverij Van Spijk (Venlo) uitgebrachte publicatie behandelen publicist Frans Duister, de filosoof dr. Jan Bor en de schrijver Louis Ferron de verschillende aspecten van de karakteristieke schilderkunst van Marinus Fuit. De drie geven samen, elk in een eigen toonaard, een zo volledig mogelijk beeld van de kunstenaar.
Het boek is vormgegeven door Donald Janssen.

Stacks Image 228
Uitgave: Van Spijk Art Projects, Venlo
Auteurs: Jan Bor, Frans Duister, Louis Ferron
Omvang: 120 pag. met ruim 140 afbeeldingen in kleur
Formaat: 24 x 30 cm
Vormgeving: Donald Janssen Ontwerpers, Den Haag
Uitvoering: Uitgaafbindwerk
ISBN: 978 90 6216 360 1
NUR: 642 646
Prijs: € 39,95

Bestellen:

info@marinusfuit.nl

of

de erkende boekhandel