Impressie ‘Van Schets tot Prent’ en gesprek met Marinus Fuit
Geplaatst 7 september 2018
Stacks Image 1049
Onder grote belangstelling vond op 1 september in het Kunstcentrum Haarlem de opening plaats van de expositie ‘Van schets tot prent, werk van Marinus Fuit vanaf 1953’. Hierbij een filmische impressie van de opening. https://vimeo.com/287869976

In gesprek met Marinus Fuit

Op 13 oktober om 15.00 uur gaat kunsthistoricus Aart van der Kuijl in gesprek met Marinus Fuit. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Locatie Kunstcentrum Haarlem (Gedempte Oude Gracht 117-121, Haarlem tel. 023- 5327895,
www.kunstcentrum-haarlem.nl)


De tentoonstelling ‘Van schets tot prent’ geprogrammeerd in het kader van ‘Haarlem viert Cultuur’ is tot 20 oktober te zien in Kunstcentrum Haarlem. Zie voor meer info (https://www.kunstcentrum-haarlem.nl/nl/info/van-schets-tot-prent-werk-van-marinus-fuit/)


Foto: Ruud Lapré, Stichting Collectiebeheer Lapré hield een openingstoespraak


Expositie Marinus Fuit: ‘Van schets tot prent’
Geplaatst 16 augustus 2018
Stacks Image 1036
Van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling ‘Van schets tot prent, werk van Marinus Fuit vanaf 1953’ op 1 september 2018 om 15.00 uur, Kunstcentrum Haarlem, Gedempte oude Gracht 117.

De tentoonstelling is een eerbetoon aan de Haarlemse tekenaar en schilder, speciaal geprogrammeerd in het kader van 'Haarlem viert Cultuur'. De ontwikkeling in het werk van Marinus Fuit wordt getoond. Hoe worden de kleine schetsen grote uitgewerkte schilderijen? Te zien zijn piepkleine schetsjes en de uitwerking daarvan in originelen en grafiek. Ook te zien zijn tekeningen uit de jonge jaren waarvan er sommige op het kubisme zijn gebaseerd.
Het grootste werk is een nieuw schilderij ‘Open interieur met gekleurde ballen aan zee’ (2018).
Bestuurslid Alexander de Bruin
Geplaatst 19 juni 2018
Stacks Image 1025
Binnen de stichting Marinus Fuit heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Marlène Fuit, vanaf de oprichting in 2009 bestuurslid, heeft haar functie neergelegd. Haar plaats zal worden ingenomen door Alexander de Bruin. De Bruin is kunsthistoricus en sinds 2007 werkzaam als conservator van de beeldcollecties bij het Noord-Hollands Archief. Hier is hij verantwoordelijk voor het online toegankelijk maken van de beeldcollecties, acquisitie van beeldmateriaal in de breedste zin, en is mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse zomertentoonstelling, alsmede betrokken bij externe tentoonstellingen. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Meest recente publicatie gaat over zijn spraakmakende ontdekking van tekeningen van Frans Post in de collectie van het NHA en de tentoonstelling hierover in 2016 in het Rijksmuseum (zie: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/-zeer-opwindend-nieuw-werk-ontdekt-van-17de-eeuwse-schilder-frans-post~b992bc1a/
Marinus Fuit in de Vishal, Haarlem
Geplaatst 3 november 2017
Stacks Image 1014
Marinus Fuit is met ‘Baanrenner met wit-roze shirt’ uit 2005 vertegenwoordigd op de tentoonstelling ‘Neusje van de Zalm’ in de Vishal in Haarlem.
Deze gevarieerde verkooptentoonstelling in salonopstelling is van 4 tot en met 26 november 2017 te zien. Een expositie met klein tot zeer groot ruimtelijk en tweedimensionaal werk van meer dan 70 Vishal-leden.

Voor meer informatie:
http://www.devishal.nl/tentoonstellingen/volgende-tentoonstelling/
‘Baanrenner met wit-roze shirt’, 2015
aquarelverf, gouacheverf, O.-I. Inkt, afmeting 185 x 125 cm
Stacks Image 1007

Marinus Fuit op de cover van
Haarlemse StadsglossyDe voorpagina van de 52
e editie van Haarlemse Stadsglossy is gewijd aan Marinus Fuit. In het interview met Fuit in het binnenwerk van het eens in de twee maanden verschijnende gratis tijdschrift geeft de Haarlemse kunstenaar een toelichting op het afgebeelde werk. Voorts gaat hij in op de band met zijn stad, zijn werk en drijfveren: ‘Mijn werk betekent voor mij het niet kunnen kennen van de wereld. Dat de wereld een schijnvertrouwen geeft. Daarbij moet je denken aan vervreemding, het absurde en het abstracte van de realiteit. Dat is iets wat mij op de dag van vandaag nog steeds bezighoudt. Het ligt bij je innerlijke gesteldheid. Het maken van kunst hangt met jezelf samen.’
Marinus Fuit exposeert in Pulchri
Stacks Image 996
'Afzuigapparaat', piëzografie, 57 x 80 cm, 2000
Marinus Fuit is met vier werken vertegenwoordigd in de groepstentoonstelling Oude Meesters, georganiseerd door de kunstenaarsvereniging Pulchri in Den Haag. De expositie ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van Pulchri is een eerbetoon aan de leden die al langer dan veertig jaar lid zijn.

De kunstwerken zijn te bezichtigen in de Mesdag- en Weisenbruchzaal van 4 oktober t/m 17 oktober 2017.

Open: dinsdag t/m zondag van 12.00 – 17.00 uur (maandag gesloten)

Voor meer informatie ondermeer over de deelnemende kunstenaars:
http://www.pulchri.nl/tentoonstellingen/oude-meesters
Rijksmuseum verwerft werk van Marinus Fuit
14 november 2015
Stacks Image 975
Paaltje met wit zeeschip’ , 1984, (132 x 186 cm)
Het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam verwierf onlangs 21 werken van de hand van Marinus Fuit. De werken zijn afkomstig van het Instituut Collectie Nederland en van de in 2015 overleden drukker Piet Clement (Printshop) in Amsterdam. Het gaat resp. om 9 originelen  (inclusief uitgewerkte schetsen) plus 3 stuks grafiek en 9 stuks grafiek (litho’s).

Kunstdrukker en galeriehouder Piet Clement vervaardigde in zijn ‘Printshop’ aan de Prinsengracht in Amsterdam talloze litho’s en andere grafiek van kunstenaars als Karel Appel, Constant, en Raveel. Zijn drukkerij is regelmatig aangeduid als een „expertisecentrum op het gebied van vrije grafische druktechniek”. Clement heeft in opdracht talloze lithografieën van werken van Fuit verzorgd.

Instituut Collectie Nederland (ICN) was het kennisinstituut voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed en beheerde een deel van de rijkscollectie, de collectie van de Staat der Nederlanden. In 2011 is het ICN opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de zusterorganisatie binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stacks Image 963

Marinus Fuit neemt deel aan de groepstentoonstelling ‘Museum Waterland 40 jaar’.

Museum Waterland viert haar 40 jarig bestaan met een bijzondere expositie. Uit de solo- en duo-tentoonstellingen die het museum de afgelopen jaren presenteerden, is steeds één kunstenaar per jaar gekozen die met een werk is vertegenwoordigd. Ook Marinus Fuit valt deze eer te beurt. Hij had in 1995 in het Purmerendse museum een solotentoonstelling.

Van 8 september tot 16 oktober.
‘Museum Waterland 40 jaar’
(Schilderijen, tekeningen, fotografie, beelden, keramiek, grafiek en glas)

Museum Waterland, Kaasmarkt 16, 1441 BG Purmerend
http://museumwaterland.nl/wp/activiteit/opening-jubileum-tentoonstelling-museum-waterland-40-jaar/

openingstijden: dinsdag t/m zondag 12-17 uur
Stacks Image 498
Stacks Image 500
Stacks Image 476
Beyond Architecture – Architecture Beyond

Eerbetoon aan kunstenaar Marinus Fuit en zijn werk
expositieperiode: 27 juni – 23 augustus
locaties: 37PK Groot Heiligland 37 en ABC Architectuurcentrum Groot Heiligland 47, Haarlem Opening in ABC: 27 juni, 16:00 uur door Jack van der Hoek, Wethouder Cultuur gem. Haarlem

Hoe beïnvloeden beeldende kunst en architectuur elkaar en omgekeerd? Schuilt er een kunstenaar in de architect en andersom? Dat wordt onderzocht in de expositie BEYOND ARCHITECTURE – ARCHITECTURE BEYOND (BA-AB). Vertrekpunt van deze tentoonstelling bij ‘de buren’ in 37PK én in het ABC zelf, is een eerbetoon aan de tachtigjarige kunstenaar Marinus Fuit en diens opmerkelijke oeuvre. De tentoonstelling BA-AB verenigt werk van Marinus Fuit met dat van een twaalftal landelijk bekende kunstenaars en met het werk van een drietal gerenommeerde architectenbureaus. De titel van de expositie is een verwijzing naar de publicatie Beyond Architecture – Imaginative Buildings and Fictional Cities (Klanten/Feireiss, Gestalten, Berlijn 2009). Dit boek richt zich op de sterke band tussen stad, (toegepaste) kunst, architectuur en het maatschappelijk leven. Het geselecteerde werk en de presentaties in zowel 37PK als in het ABC zijn samengesteld door gastconservator Aart van der Kuijl (kunsthistoricus, publicist/journalist).

Stacks Image 587
Stacks Image 589
Stacks Image 593
Stacks Image 591

Marinus Fuit neemt deel aan de prestigieuze kunstmanifestatie ‘Symposion Gorinchem’
(Kunst van de stad. Stad van de Kunst)

Stacks Image 465
Kunstenaars  uit alle provinciën van Nederland tonen hier meer dan 400 werken op het gebied van de abstractageometrische- en constructieve kunst.
Fuit is uitgenodigd te exposeren als een van de vertegenwoordigers namens de Provincie Noord Holland en is aanwezig met drie grote werken.Van 6 juni – 30 augustus 2015
(zie
www.symposion2015.nl Toegang gratis)
Stacks Image 552
Stacks Image 554

Zicht op Haarlem

Stacks Image 518

In 2014 werd Marinus Fuit 80 jaar, reden om op een aantal locaties in Haarlem zijn werk prominent onder de aandacht te brengen. Naast de tentoonstelling hier in deze kerk zijn er ook exposities samengesteld met zijn werk in Galerie 37PK, Groot Heiligland 37 te Haarlem en, vlak daar naast, in het ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 te Haarlem. Beide tentoonstellingen lopen van 27 juni tot en met 23 augustus. Veel aandacht dus voor deze schilder, en terecht!
Het centrale werk op deze BAVO-tentoonstelling is ‘Zicht op Haarlem’ (nr 6) - bijna verscholen achter een grote schutting is het kloppend hart van Haarlem te zien: de Grote of St.- Bavokerk. Het indrukwekkende schilderij werd door Fuit in 2001 geschilderd.
Marinus Fuit neemt een uitzonderlijke plaats in in de Nederlandse beeldende kunst.
Zijn beeldtaal wordt gekenmerkt door een strak uitgewerkte leegte die wordt weergegeven door middel van een helder kleurgebruik en een duidelijke lijnvoering. De vormen zijn herkenbaar - flatgebouwen, trappen, een tram, een paaltje - en worden minutieus uitgevoerd in grote composities met strenge vormen en heldere, overwegend primaire kleuren. Het werk verwijst duidelijk naar de zichtbare wereld om ons heen, ondanks sterke abstraheringen. 

Zijn composities wekken de suggestie van een onbegrensde ruimte. Marinus Fuit houdt zich bezig met de (on)betrouwbaarheid van de zichtbare wereld.

Stacks Image 543
Stacks Image 547
Stacks Image 545

Voor meer informatie over deze expositie klikt u hier

Stacks Image 489

Marinus Fuit en Cyril Lixenberg

28 januari - 8 februari 2015, Amstelkerk Amsterdam


Bijna vijftien jaar na hun eerste gezamenlijke expositie “De klare lijn” in de Amstelkerk keert het werk van deze twee kunstenaars terug op deze locatie. Dit keer echter ter gelegenheid van het feit dat beiden een werk voor Stadsherstel hebben gemaakt, dat gerelateerd is aan een bijzondere restauratie.
Cyril Lixenberg (1932-2015) heeft twee enorme sculpturen ontworpen bij Fort Diemerdam, die verwijzen naar de vuurmonden die daar in vroeger dagen de monding van het IJ bestreken. Helaas heeft hij de feitelijke productie niet meer mee mogen maken, de opdracht tot uitvoering werd 9 januari gegeven aan het door hem uitgekozen staalbedrijf, precies één dag voor zijn overlijden. Met de uiteindelijke realisatie van de sculpturen op het fort naast het fietspad langs het IJmeer hoopt Stadsherstel deze historische batterij te markeren om zo meer bezoekers kennis te laten maken met dit bijzonder onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

Marinus Fuit (1934) heeft een werk gemaakt van de voormalige Nederlands Hervormde kerk van Zaandijk. Opgegroeid in Zaandijk is dit de eerste maal dat dit Zaanse dorp picturaal opduikt in zijn rijke oeuvre. Die Zaandijker kerk staat trouwens op instorten en Stadsherstel heeft zich tot taak gesteld dit historische gebouw te redden. Van het grote werk van Fuit is in twee formaten in een oplage van elk 100 stuks een piëzografie gemaakt, waarvan de verkoopopbrengst ten goede komt aan de restauratie.

De klare lijn is gebleven, bij Lixenberg verwerkt in een geometrische abstractie, bij Fuit in een vorm, die begrippen als figuratief, abstract, reëel, irreëel, subjectief en objectief met elkaar verbindt. Bedenk daarbij dat beiden in hun werk graag groot uitpakken, Lixenberg met zijn metershoge stalen sculpturen, Fuit met zijn tekeningen van bijna vier vierkante meter. Maar klein of groot, hun heldere beeldentaal blijft voor beiden karakteristiek.

De exposities zijn tijdens werkdagen te bezoeken van 09.00-17.00 uur.
Toegang vrij.

Amstelkerk, Amstelveld 10, 1017 JD Amsterdam


Stacks Image 27
Marinus Fuit is gastconservator van de expositie
‘De Magie van Helderheid’ in de
Vishal
 
De tentoonstelling ‘De Magie van Helderheid’ van 10 januari tot en met 22 februari 2015 in de Vishal, Haarlem  toont werken van de kunstenaars Marinus Fuit, Jeroen Henneman, Reinier Lucassen en Wout Bergen. 
 
Schilderijen, ruimtelijke objecten, tekeningen en foto’s. Vier kunstenaars, vier verschillende disciplines. Zij werken allen met een grote helderheid. Juist door deze eigenschap dringen zij door tot de kern. Hier ontvouwt zich de magische werkelijkheid.

 
De Vishal, Grote Markt 20, Haarlem
Open: dinsdag – zaterdag 10-17 uur, zondag 11-17 uur.
 
De
opening vindt plaats op zondag 11 januari om 16.00 uur
De expositie luidt het begin in van het ‘Marinus Fuit Jaar’.

Op 10/11 en 17/18 januari 2015 van 13.00 – 17.00 uur is in Het Weefhuis, Lagedijk, Zaandijk de expositie te zien ‘Even terug op Zaanse bodem’. Werk op papier van Marinus Fuit.

In juni is de groepsexpositie ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ te zien, maar nu rond Marinus Fuit in het ABC Architectuur Centrum en 37PK te Haarlem.

Gastconservator van zowel ‘Even terug op Zaanse bodem’ als ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ is onafhankelijk curator Aart van der Kuijl, oud-artistiek directeur van De Vishal in Haarlem.
D7X_5484
Zicht op de Nederlands Hervormde Kerk in Zaandijk  (fragment)

EVEN TERUG OP ZAANSE BODEM
WERK OP PAPIER VAN MARINUS FUIT

Het Weefhuis, Lagedijk 39, 1544 BB  Zaandijk
10/11 en 17/18 januari 2015 van 13.00 – 17.00 uur

Opening op 10 januari om 11.00 uur door burgemeester van Zaanstad mevrouw Mr. Geke Faber


Op de tentoonstelling ‘Even terug op Zaanse bodem’ zal het jongste werk van Marinus Fuit ‘Zicht op Nederlandse Hervormde Kerk in Zaandijk’ feestelijk worden onthuld. Het kunstwerk is speciaal in opdracht van Stadsherstel Amsterdam i.s.m. Architectenbureau Nunc gemaakt om aandacht te vragen voor dit fraaie monument en broodnodige fondsen te werven voor het herstel ervan. Stadsherstel Amsterdam richt zich al vanaf 1956 op het herstel van bedreigde panden en bijzondere monumenten binnen Amsterdam. Sinds enige jaren heeft Stadsherstel Amsterdam zijn werkgebied uitgebreid met Haarlem, Zaandam tot aan de Stelling van Amsterdam (www.stadsherstel.nl).

De expositie luidt tevens het
‘Marinus Fuit Jaar’ in. Zo breekt al eerder, op 10 januari 2015 de groepstentoonstelling HELDER het spits af waarin Marinus Fuit met Wout Berger, Jeroen Henneman en Reinier Lucassen t/m 20 februari te zien zal zijn in De Vishal. Later in het jaar, in juni is de groepsexpositie ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ te zien, maar nu rond Marinus Fuit in het ABC Architectuur Centrum en 37PK te Haarlem. Gastconservator van zowel ‘Even terug op Zaanse bodem’ als ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ is onafhankelijk curator Aart van der Kuijl, oud-artistiek directeur van De Vishal in Haarlem.

Persbericht Even Terug Op Zaanse Bodem
Stacks Image 58
Stacks Image 60
Maart 2013: twee nieuwe werken van de hand van Marinus Fuit: ”Witte schutting", 77/110 cm en "Afvoerpijpen op dak met zonnepanelen", 130/183.5 cm. Klik hier voor groter beeld!
Stacks Image 87
Van 17 februari t/m 24 maart 2013 exposeert Marinus Fuit in het Kunstenaarscentrum Bergen.

Met een viertal tentoonstellingen onder de noemer Intermezzo neemt het KCB afscheid van het Plein. Een aantal ‘beeldbepalende’ leden van het KCB is uitgenodigd aan deze exposities deel te nemen. Zij hebben zich in het afgelopen decennium of al langer actief voor het KCB ingezet en wisten dat te combineren met bijzondere kunstuitingen. Ieder van hen is gevraagd een gastexposant uit te nodigen.
Stacks Image 89
Marinus Fuit maakt masker voor project Maskerade
Frans Halsmuseum / De Hallen, Haarlem 16 september t/m 18 november 2012


De Vereniging Vrienden van Frans Hals Museum | De Hallen viert dit najaar haar zilveren jubileum. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum wordt het project Maskerade georganiseerd. Voor dit project zijn Marinus Fuit en een aantal andere kunstenaars  uitgenodigd die een speciale band met De Hallen Haarlem hebben. Aan hen is gevraagd om een blanco masker op eigen wijze te beschilderen, te beplakken of anderszins te bewerken, hetgeen tot bijzondere resultaten heeft geleid.
Het slotakkoord van de tentoonstelling Maskerade op 18 november om 17.30 uur is de veiling o.l.v. Jop Ubbens, algemeen directeur van veilinghuis Christie’s.
De opbrengst van de maskers wordt aangewend om een hedendaags werk voor de collectie van het Frans Halsmuseum aan te kopen.
Bijdragen aan Maskerade zijn van onder meer de schilders Marinus Fuit, Philip Akkerman, Uwe Henneken, Jonathan Meese en Marc Mulders, de fotografen Roger Ballen, Leo Divendal en Hellen van Meene, de beeldhouwers Adam Colton en Sjoerd Buisman, de vormgevers Babs Haenen en Bernhard Heesen, de illustrator Thé Tjong-Khing en de filmer Gerrit van Dijk.

Stacks Image 91
‘Paviljoen Welgelegen’ in opdracht


In opdracht van de Provincie Noord-Holland heeft Marinus een schilderij vervaardigd van Paviljoen Welgelegen,  het huidige provinciehuis. Op verzoek van de provincie is het werk gebaseerd op een uitvoering van graveur, schilder en tekenaar H.P. Schouten (1747–1822) uit  1791.  Het schilderij van Marinus Fuit, formaat 77 x 110,5 cm, is uitgevoerd in aquarelverf en Oost-Indische inkt. ‘Paviljoen Welgelegen’ zal permanent in het  historische gebouw aan de Haarlemmerhout in Haarlem komen te hangen.  De officiële overdracht aan de commissaris van de koningin, de heer Johan Remkes, zal in het najaar plaats vinden.
Stacks Image 93


Afbeelding 1:  Prent van H.P. Schouten van Paviljoen Welgelegen. 1791 (Noord Hollands Archief, Prenten en                  Tekeningen, Provinciale Atlas)

Afbeelding 2: Marinus Fuit: Paviljoen Welgelegen
Stacks Image 97

Werk in wording

Deze oude foto is de inspiratiebron voor een nieuw werk van Marinus Fuit.
Het ontwikkelingsproces daarvan is te volgen op deze website. Te vinden op de pagina ‘Albums’ of door een klik op ‘
Werk in uitvoering’.
Stacks Image 99
Marinus Fuit in Waterland

25 november tot 31 december 2011

Marinus Fuit neemt deel aan de eindejaarstentoonstelling van
Museum Waterland te Purmerend.
Het museum wil met deze expositie een oude traditie in ere herstellen.

Klik
hier voor meer info.
Stacks Image 136
Marinus Fuit in Galerie Nieuw Schoten


Op 18 september 2011 om 16:00 uur opent de heer Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem, de expositie van Marinus Fuit in Galerie Nieuw Schoten, Frans Halsstraat 17, 2021 EH, Haarlem. Fuit toont hier recent werk.

De expositie is geopend van 18 september t/m 23 oktober 2011.
De openingstijden van de galerie zijn: vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Stacks Image 138
Een ereplaats in het blad HRLM


In het augustusnummer van het blad HRLM is een aantal pagina’s gewijd aan Marinus Fuit en zijn werk ter gelegenheid van het feit dat  hij zich dit jaar zestig jaar kunstenaar mag noemen. Ook hier een aantrekkelijke aanbieding:

“...van zijn laatste werk, Etalagepop met schutting, wordt een piëzografie gemaakt in een oplage van 60 stuks. Formaat: 36 x 50 cm (h x b).   Lezers van HRLM wordt de mogelijkheid geboden de prent met 20% korting te kopen, van € 300,- voor € 240,- (inclusief BTW). Belangstellenden kunnen tot 1 oktober op de prent intekenen bij HRLM.
Klik hier voor het hele artikel*

Het Haarlems Dagblad eert Marinus Fuit met een artikel en een lezersactie. Lezers kunnen met korting een piëzografie bestellen van het werk ‘Bakenessertoren, Haarlem’ (Zie verder op deze pagina).

Klik
hier voor het bericht van 11 juni 2011*

Stacks Image 145
Marinus Fuit 60 jaar actief als kunstenaar


Schilder/tekenaar Marinus Fuit is dit jaar zestig jaar actief als kunstenaar. Dit uitzonderlijk ijkpunt wordt gevierd met een reeks van vier exposities in zijn woonplaats Haarlem. De aftrap van de estafette is genomen in 2010 met een expositie van zelden getoond vroeg werk in het Provinciehuis van Noord-Holland.
Van 13 maart tot 17 april 2011 is de tentoonstelling
Slumberland in de projectruimte van 37PK, Platform voor Kunsten, te Haarlem te zien.

In de wereld van de beeldende kunst neemt kunstenaar Marinus Fuit (1934, Koog aan de Zaan) een uitzonderlijke plaats in. De helderheid van kleur, lijn en compositie zijn bepalend in zijn werk waarin idee en vorm op een wonderlijke manier samenvallen. Fuit heeft in zestig jaar een eigenzinnig en uniek oeuvre tot stand gebracht.
Over de kunstenaar 

In 1951 maakte Marinus Fuit zijn eerste ‘officiële’ werk: 'Lezende figuur', uitgevoerd in zijn voor die tijd kenmerkende stijl van grijstonen waarin hij menselijke figuren in een abstracte vervreemding verbeeldt. Spoedig zou Fuit steeds meer blauw en andere kleuren toelaten en werden personen overbodig. Zelf zegt Marinus daarover: ‘Op een gegeven moment had ik geen mensen meer nodig om uitdrukking te geven aan mijn levensgevoel, aan de ervaring van het metafysische van het bestaan, de volstrekte absurditeit ervan. Een bijna fysieke beleving,  waar ik instinctmatig aan toegeef’.
De (stedelijke) omgeving is in zijn werk centraal komen te staan. Het zijn imaginaire landschappen, die uit verschillende, aan de werkelijkheid ontleende elementen worden opgebouwd. De vormen zijn herkenbaar – flatgebouwen, trappen, schuttingen, een tram, een paaltje – en worden minutieus uitgevoerd in heldere composities met de strenge vormen en kleuren. Het werk verwijst naar de zichtbare wereld om ons heen. Langzamerhand verdwenen meer en meer de mensen uit zijn creaties en bepalen alleen objecten het beeld. De horizon en het perspectief vervullen daarin een bijzondere rol. Zijn werk suggereert vaak een onbegrensde ruimte.

Over de expositie Slumberland    

In het kader van ‘Marinus Fuit 60 jaar kunstenaar’ exposeert Marinus Fuit met Jeroen Kramer (1975) van 13 maart tot en met 17 april in 37PK, Platform voor Kunsten; Groot Heiligland 37, 2011 EP Haarlem. (tel. 06 537 357 61). Fuit toont een twaalftal aquarelschilderingen op groot formaat deze gaan een tijdelijke verbintenis aan met een nieuwe aflevering van Kramer’s doorlopend project ‘City Dust’, grootschalige installaties die ‘noch locatiegebonden noch niet-locatiegebonden zijn’. ‘City Dust’ was onder meer te zien op de Architectuur Biënnale van Venetië (2008).Slumberland

Marinus Fuit & Jeroen Kramer, exposeren in 37PK, Platform voor Kunsten , Haarlem

Slumberland bestaat uit twee complementaire visies op het stedelijke landschap. Vervreemding, abstrahering, micro versus macro, de confrontatie van ruimte en het platte vlak in een fijn lijnenspel: het speelt bij zowel Marinus Fuit als bij Jeroen Kramer een grote rol.
02b
koptekening aan de wandel, aquarelverf, O-I. inkt, 135,5 x 185,5 cm, 2010
Het werk van de Haarlemse schilder Marinus Fuit (1934) toont imaginaire landschappen die uit verschillende, aan de werkelijkheid ontleende, elementen worden opgebouwd. Grote, monumentale composities met strenge vormen en heldere, vaak primaire kleuren verwijzen naar de zichtbare wereld om ons heen. De schilderingen in aquarelverf en grafiek ademen een mix van rust, leegte en eenzaamheid, of ‘het metafysische’ uit. 'Het hoogst haalbare in de beeldende kunst is voor mij het blootleggen van iets, waar begrijpelijkerwijs nooit over wordt gesproken, maar dat door sommigen in één oogopslag wordt gezien en gevoeld: het allesomvattende metafysische aspect' aldus Fuit. Door de klare en minutieuze penseelvoering lijken de beelden stevig geaard in de werkelijke, stoffelijke omgeving, maar de contrasterende perspectieven en verwarrende schaalvoering tonen bovenal overeenkomsten met de sluimertoestand tussen waken en dromen
Tegenover het werk van Fuit staan tekeningen en een locatiespecifieke installatie van kunstenaar en ontwerper Jeroen Kramer (1975). City Dust is een doorlopend project van ruimtelijke en grafische installaties dat al op verscheidene plaatsen in Europa te zien is geweest. Duizenden minuscule pentekeningen zijn door Kramer bewerkt, geprint, geknipt, gevouwen, geplakt en gefotografeerd en eindigen in een hallucinatoir weefsel dat als een huid over de gebouwde omgeving wordt gelegd.
De spanning tussen de kleine, herkenbare architectonische details en de schijnbaar ongecontroleerde dynamische uitdijing van dit Kramer-heelal maken
City Dust tegelijk zintuiglijk en ongrijpbaar.

Slumberland is de eerste van drie tentoonstellingen op verschillende locaties in Haarlem in het kader van de 60-jarige kunstenaarspraktijk van Marinus Fuit dit jaar en is samengesteld door gastcurator Aart van der Kuijl.


Wat: Slumberland - Marinus Fuit & Jeroen Kramer
Wanneer: 13 maart t/m 17 april 2011
Open:donderdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur
Waar: 37PK, Platform voor Kunsten
Adres: Groot Heiligland 37 | 2011 EP Haarlem
Info:023-551 84 32 |
info@37pk.nl | www.37pk.nl

De schets van het openingswoord van Max van Aerschot, architect stadsbouwmeester Haarlem

Haarlems Dagblad over Slumberland, maart 2011:

De Haarlemse kunstenaar Marinus Fuit en zijn Amsterdamse college Jeroen Kramer nemen beiden het stedelijk landschap als vertrekpunt voor hun werk.Waar de een een ijle, minimale stedelijke omgeving oproept onder een immer strakblauwe lucht, laat de ander de stad als een mierenhoop, hectisch en in zwart-wit krioelen...

Lees hier het het hele artikel*
Stacks Image 182
Nieuw werk van Marinus Fuit:


Bakenessertoren , Haarlem, 100 X 131 cm, aquarelverf, O.-I.inkt,
2010, in opdracht van particulier

Frans Duister, bestuurslid van de Stichting Marinus Fuit, overleden
Met verslagenheid heeft het bestuur van de Stichting Marinus Fuit kennis genomen van het overlijden op 6 oktober jl. van zijn medebestuurslid Frans Duister. De kunstcriticus/publicist en bewonderaar van het werk van Marinus Fuit stond aan de wieg van de oprichting van de Stichting. Hij was vol van ideeën om de kunst van Marinus Fuit onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Hiervoor zag hij vele mogelijkheden, zowel in Nederland als over de landsgrenzen. Bij een enkele opening van exposities van Marinus Fuit heeft Frans Duister de openingsrede gehouden. Voorts was hij onder meer co-auteur van het standaardwerk “Marinus Fuit
Marinus Fuit en zijn vrouw onderhielden jarenlang een bijzondere vriendschap met Frans. Met het heengaan van Frans Duister verliest de Stichting een eigenzinnig, artistiek en bovenal aimabel en betrokken bestuurslid.
Stacks Image 184
Exposities zomer en najaar 2010
Bijzondere tentoonstelling van Marinus Fuit in Paviljoen Welgelegen

Van 25 juni tot 3 september richtte het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem een tentoonstelling in met vooral werken van Marinus Fuit (geboren 1934) uit de jaren zestig en de vroege jaren zeventig. Behalve stukken uit museale en overheids-collecties was er ook werk opgenomen uit verzamelingen van particulieren. Ook Marinus Fuit zelf stelde werk uit die periode beschikbaar voor deze tentoonstelling evenals tekeningen die hij als kind maakte. Naast tekeningen “uit het hoofd” zijn er ook exemplaren waarbij de jonge Fuit alles wat hem boeide natekende. Zo richtte hij zich op figuren uit stripverhalen, maar ook voorbeelden uit tekenboeken.

Het initiatief van de tentoonstelling was afkomstig van Gerrit Bosch, conservator van de Provincie Noord-Holland.
De opening werd verricht door de auteur Wim Vogel.

(
Zie hier de openingsspeech van Wim Vogel) *

Stacks Image 195

In de reeks Dreef Exposities wordt o.a. aandacht besteed aan het kunstwerk van Noord-Hollandse kunstenaars, werk uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland en werk uit de Kunstcollecties van het Provinciaal Bestuur.

De exposities zijn te bezichtigen op werkdagen in het Provinciehuis Noord-Holland Dreef 3, Haarlem van 09.00 tot 17.00 uur.


(afbeelding: Zomermiddag in badplaats, 1964, 78 x 90 cm, particuliere collectie)

Marinus Fuit exposeert in Achter de Zuilen, Bloemendaal vanaf 25 april 2010


Prof. Ir. Wiek Röling opende op 25 april 2010 in het gemeentehuis van Bloemendaal een expositie van werk van Marinus Fuit en de beeldhouwer Erik van Spronsen. Van Fuit werden er middenformaten en grafiek tentoongesteld. De organisatie van de expositie was in handen van het comité Tentoonstellingen Bloemendaal.

Stacks Image 207
Rudi Fuchs opent tentoonstelling Marinus Fuit in Pulchri Studio, Den Haag (van 13 februari tot 7 maart 2010)Op zaterdag 13 februari opende Rudi Fuchs een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de 75-jarige leeftijd van Marinus Fuit in Pulchri Studio, Den Haag.
Stacks Image 209
De Stichting Marinus Fuit was zeer verguld met de heer Rudi Fuchs als gast voor het openingswoord, zegt Pieter Heiliegers, voorzitter van de stichting.
De heer Fuchs is kunsthistoricus en schrijver van vele artikelen en boeken; daarnaast is hij vooral bekend als voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam.
De Stichting Marinus Fuit opgericht

Eind 2009 is in Haarlem de Stichting Marinus Fuit opgericht. De stichting heeft tot doel om de kunst van Marinus Fuit te promoten en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Daarnaast zal de Stichting zich beijveren voor het behoud van het werk van de kunstenaar door middel van inventarisatie, selectie, conservering en het documenteren van de collectie. De Stichting zet zich voorts in voor het verzorgen van publicaties over Marinus Fuit en zijn werk en stimuleert verkoop en bruikleen. Zie
de betreffende pagina op deze site voor meer informatie.